1.1 AANSPRAKELIJKHEID

ACT Photography (gevestigd aan Bleekveld 16, 1231 PS Loosdrecht) stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen of schade tijdens de opdracht. 

1.2 BETALING

a) Wanneer de opdracht succesvol is afgerond ontvangt u binnen 7 werkdagen een digitale factuur. Deze zal worden verstuurd naar het e-mailadres waar eerder contact mee is opgenomen of een ander adres als dat is aangegeven. Bij een schriftelijke factuur dient u dat aan te geven aan ACT Photography. Neem verder contact op met ACT Photography. 

b) De factuur dient binnen 14 dagen te worden betaald. Mocht de factuur nog niet zijn betaald na deze 14 dagen, dan ontvangt u een herinnering die binnen 7 dagen betaald dient te worden. 

1.3 VERWERKINGSTIJDEN

De foto’s zullen digitaal worden verstuurd via WeTransfer. Het aanleveren van de foto’s bedraagt maximaal 5 werkdagen na het opdracht. 

1.4 VERZENDING PRODUCT(EN)

ACT Photography stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of te late levering van het product(en). 

1.5 PROMOTIE

ACT Photography is vrij om de gemaakt foto’s te gebruiken als promotie op de website, social media, en portfolio tenzij de opdrachtgever van te voren schriftelijk heeft aangegeven dit niet te willen. 

1.6 ANNULERING

a) Annulering van een opdracht dient minimaal 1 week van tevoren schriftelijk of telefonisch te worden ingediend. Vind de annulering niet minimaal binnen 1 week van tevoren plaat dan behoud ACT Photography het recht om 30% van het afgesproken bedrag in rekening te brengen.

b) In het geval van ziekte zal er in overleg een nieuwe datum worden ingepland. 

1.7 AUTEURSRECHT EN PUBLICATIE

a) Auteursrechten van alle reportages blijven altijd in het bezit van ACT Photography. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact op.

b) Op de geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten van ACT Photography.

c) Het is niet toegestaan de gemaakte producten te dupliceren of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ACT Photography. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie. 

d) Iedere publicatie van een foto die geen licentie van ACT Photography bevat, wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf. Bij inbreuk op auteursrecht rekent ACT Photography drie maal de gebruikelijke licentievergoeding met een minimum van €150,00 ter vergoeding van de geleden schade. 

1.8 PRIVACY EN COOKIES

a) Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft ACT Photography de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens via deze website worden verzameld. In dit privacy statement staat alles over de persoonsgegevens die worden verwerkt via deze website en de contactformulieren. Dit statement wordt regelmatig naar organisatorische of politiek-juridische ontwikkelingen aangepast. Raadpleeg deze daarom met enige regelmaat wanneer u onze website bezoekt.

b) ACT Photography vraagt alleen om de benodigde persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen. Deze worden direct gemaild naar het algemene postvak in van ACT Photography en worden nergens opgeslagen.

c) ACT Photography registreert gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina’s en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kan ACT Photography de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. Daarbij worden cookies gebruikt. Op deze website worden cookies op uw computer of telefoon geplaatst voor het geanonimiseerde gebruik van Google Analytics. De persoonsgegevens zijn voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

d) De persoonsgegevens zijn voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

e) U hebt ten alle tijde recht op inzage van de gegevens die ik van u heb en u kunt deze in veel gevallen laten corrigeren of verwijderen.