1.1 AANSPRAKELIJKHEID

ACT Photography stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen of schade tijdens de opdracht. 

1.2 BETALING

a) Wanneer de opdracht succesvol is afgerond ontvangt u binnen 7 werkdagen een digitale factuur. Deze zal worden verstuurd naar het e-mailadres waar eerder contact mee is opgenomen of een ander adres als dat is aangegeven. Bij een schriftelijke factuur dient u dat aan te geven aan ACT Photography. Neem verder contact op met ACT Photography. 

b) De factuur dient binnen 14 dagen te worden betaald. Mocht de factuur nog niet zijn betaald na deze 14 dagen, dan ontvangt u een herinnering die binnen 7 dagen betaald dient te worden. 

1.3 VERWERKINGSTIJDEN

De foto’s zullen digitaal worden verstuurd via WeTransfer. Het aanleveren van de foto’s bedraagt maximaal 5 werkdagen na het opdracht. 

1.4 VERZENDING PRODUCT(EN)

ACT Photography stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of te late levering van het product(en). 

1.5 PROMOTIE

ACT Photography is vrij om de gemaakt foto’s te gebruiken als promotie op de website, social media, en portfolio tenzij de opdrachtgever van te voren schriftelijk heeft aangegeven dit niet te willen. 

1.6 ANNULERING

a) Annulering van een opdracht dient minimaal 1 week van tevoren schriftelijk of telefonisch te worden ingediend. Vind de annulering niet minimaal binnen 1 week van tevoren plaat dan behoud ACT Photography het recht om 30% van het afgesproken bedrag in rekening te brengen.

b) In het geval van ziekte zal er in overleg een nieuwe datum worden ingepland. 

1.7 AUTEURSRECHT EN PUBLICATIE

a) Auteursrechten van alle reportages blijven altijd in het bezit van ACT Photography. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact op.

b) Op de geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten van ACT Photography.

c) Het is niet toegestaan de gemaakte producten te dupliceren of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ACT Photography. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie. 

d) Iedere publicatie van een foto die geen licentie van ACT Photography bevat, wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf. Bij inbreuk op auteursrecht rekent ACT Photography drie maal de gebruikelijke licentievergoeding met een minimum van €150,00 ter vergoeding van de geleden schade. 

©ACT Photography 2019